Saturday, March 22, 2008

दाढी काढून पाहिला

दाढी काढून पाहिला आन् दाढी वाढून पाहिला
चेहरा कंटाळवाणा पण अबाधित राहिला

मी सिनेमाला जरी सुरुवातीला कंटाळालो
फक्त पैसे वसूल व्हावे म्हणून शेवट पाहिला

चार मिळता चार लिहिली ना कमी ना जास्त ही
प्रेमपात्रा ना ही कागद रद्धीचा मी शोधला

नामस्मरणाला सुद्धा दिधली ठराविक वेळ मी
मी किलो आन् ग्रॅम वरती मोक्ष मोजून घेतला

लाल हिरवे दीप येथे पाप पुण्याचे उभे
सोयीचा जो वाटला मी तोच सिग्नल पाळला

मी धुके ही पाहिले आन् धबधबे ही पाहिले
पण तरी मी शेवटी माझाच फोटो काढला

मी पिझा ही चापतो आन् भाकरी ही हाणतो
घास जो पडला मुखी मी तो रवन्थत ठेवला

भोगताना योग स्मरला योगताना भोग रे
राम ही ना झेपला मज कृष्ण ही ना झेपला

मी मला दिसलो असा की ना जसा दिसलो कुणा
कुरूपतेचा आळ कायम आरशावर ठेवला

Tuesday, February 26, 2008

माझी अमेरिकेत झालेली पहिली कविता - Aditi Chiplunkar

परतून यावे सोळावे वर्ष
परतून यावे ते दिवस
मानसिकता राहावी अशी
की झकोळून जावी ही आवस.

स्वप्न पडावीत तशीच निरागस
आकाश वाटावे तितकेच ताजे
सगळी कटुता विसरून जाऊन
जग पुन्हा व्हावे माझे.

पण यावेळी ती चूक
मी पुन्हा करणार नाही
आयुष्याला परत एकदा
गृहीत धरणार नाही.

तीच माणसे, त्याच घटना,
द्रूष्टिकोनही तोच हवा,
माझ्याकडून मात्र आपुलकिचा
थोडा अधिक वर्षाव व्हावा.

समजून घेईन यावेळी सगळ्यांना,
समजून घेईन सगळेच अर्थ
एकही व्यक्ती, एकही संधी,
मी जाऊन देणार नाही व्यर्थ.

Thursday, August 30, 2007

पु.लं. चे मजेदार किस्से

1) एकदा पु.लं. प्रवासात असताना त्यानां कोणीतरी भेटला,
तो त्याचां चाहता होता. तो म्हणाला की माझी फक्त दोन व्यक्ती वर श्रद्धा आहे, एक ञानेश्वर आणी दुसरे तुम्ही.
माझ्या खोलीत मी ञानेश्वरा च्या फोटो समोर तुमचा ही फोटो ठेवलाय.

तर पु.लं. म्हणाले "अहो असं काही करु नका नहीतर लोक विचारतील, ञानेश्वरानी ज्याच्या कडुन वेद म्हणुन घेतले तो रेडा हाच का म्हणुन?"

2) वसंत सबनीस हे तळवलकरांचे मित्र. एकदा ते सबनिसांच्या घरी गेले,
तेव्हा तेथे पु.लं. बसलेच होते. वसंतरावांनी ओळख करून दिली,
"हा मझा मित्र शरद तळवलकर"
"हो का? अरे व्वा!" पु.ल म्हणाले होते, "चांगला मनुष्य दिसतो! नव्हे,
हा चांगलाच असरणार!"
"हे कशावरून म्हणतोस तू?" वसंतरावांनी पु.लं. ना विचारलं.
"अरे, याच्या नावावरून कळतेय ते!" पु.ल. म्हणाले. याच्या नावात
एकही काना, मात्रा, वेलांटी, उकार काही नाही.
म्हणजे, हा माणूस सरळ असणारच!"

कुणीतरी आठवण काढतंय, बाकी काही नाही...........

हसता हसता डोळे अलगद येतीलही भरुन
बोलता बोलता शब्द ओठी जातीलही विरुन
कावरंबावरं होण्यासारखं बिलकुल काही नाही
कुणीतरी आठवण काढतंय, बाकी काही नाही

जेवता जेवता जीवघेणा लागेलही ठसका
घरचे म्हणतील सारखा कसा लागतो उठता बसता
चेहरा लपवत, डोळे पुसत, पाणी प्यावे थोडे
बोलण्याआधी आवाजाला, सांभाळावे थोडे
सांगुन द्यावं काळजीसारखं बिलकुल काही नाही
"कुणीतरी आठवण काढतंय, बाकी काही नाही ..........................

Thursday, July 19, 2007

Brucslee Profile

01. Favorite vegetable * Mu Lee
02. Favourite Lunch * Tha Lee
03. What happens to theatre once a his movie is over? * Kha Lee
04. Bruce Lee“s sister-in-law“s name? * Saa Lee
05. Favorite Breakfast * Id Lee
06. Favourite festival * Diwa Lee
07. Favorite Actress * Sona Lee
08. Favorite Music * Qawa Lee
09. Most interesting job? * Coo Lee
10. When did Bruce Lee die? * Fina Lee
11. How did Bruce Lee die? * With a Go Lee
12. Favorite hill station * Kulu Mana Lee
13. Nick name? * Mawa Lee
14. Favori te Hindi movie? * Gharwa Lee Baharwa Lee
15. Favourite cricketer? * Saurav Gangu Lee
16. Favourite Pet * Bil Lee
17. Favourite Passtime * Khuj Lee
18. Bathing Place * Na Lee

Maaro * Taa LEE

Thursday, July 12, 2007

Marriage: Before and After

Before the marriage:

He: Yes. At last, it was so hard to wait.
She: Do you want me to leave?
He: NO! Don't even think about it.
She: Do you love me?
He: Of course!
She: Have you ever cheated on me?
He: NO! Why you even asking?
She: Will you kiss me?
He: Yes!
She: Will you hit me?
He: No way! I'm not such kind of person!
She: Can I trust you?

Now after the marriage you can read it from bottom to the top!!

Friday, July 06, 2007

Laloo the great

Laloo Prasad Yadav talks to his son.
Laloo: I want you to marry a girl of my choice
Son : "I want to choose my own bride".
Laloo : "But the girl is Ambani's daughter."
Son : "Well, in that case...... Yes"
Next Laloo approaches Ambani
Laloo : "I have a husband for your daughter."
Ambani : "But my daughter is too young to marry."
Laloo : "But this young man is a vice-president of the World Bank."
Ambani : "Ah, in that case.....Yes"
Finally Laloo goes to see the president of the World Bank.
Laloo : "I have a young man to be recommended as a vice-president."
President :"But I already have more vice-presidents than I need."
Laloo : "But this young man is Ambani's son-in-law."
President : "Ah, in that case.......Yes."
This is how business is done!!!